Achtergrond

Wil je meer informatie over de theoretische achtergrond van de Startwijzer PO, klik dan hier of neem contact op met de PO-Raad via startwijzer@poraad.nl

Ontstaan Startwijzer PO
De Startwijzer is ontwikkeld binnen het kader van het landelijke, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierde project Begeleiding Startende Leraren, door medewerkers van de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van Wageningen University & Research (Piety Runhaar, Judith Gulikers & Renate Wesselink) en van Aeres Hogeschool Wageningen (Marjolein Wallenaar). Deze Startwijzer PO is een vertaling van de mbo-versie, waarbij de input gebruikt is van medewerkers van de PO-raad en verschillende actoren uit het po (zoals docenten, schoolopleiders, HRM-functionarissen en directeuren).

Voor verwijzingen graag de volgende referentie gebruiken: Runhaar, P., Gulikers, J., Wesselink, R., & Wallenaar, M. (2019). Start Wijzer! Een brede blik op verbetering van inductie. In: Helms-Lorenz, M., Schellings, G., & Runhaar, P. (Eds.). Begeleiding Startende leraren. Praktijk en theorie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.

Beoogde effecten
De beoogde effecten van de startwijzer voor het PO zijn dat het instrument:

  • een bijdrage levert aan bewustwording over de stand van zaken van het beleid over startende leraren in het primair onderwijs;
  • gesprekken over de optimalisering van de begeleiding van startende leraren op gang brengt tussen de startende leraar(-aren), intern begeleiders, de collega(’s) van startende leraren, de directeur, bouwcoördinatoren, HRM-functionaris;
  • verschillen tussen schoolteams inzichtelijk en bespreekbaar maakt;
  • handvatten biedt voor PO-scholen om concrete actieplannen op te stellen voor verbetering van begeleiding van starters, zowel op de werkvloer als in het HRM-beleid;
  • uitwisseling van goede voorbeelden binnen en tussen scholen/besturen bevordert.